📦 Uzmanību! Iespējama pasūtījumu kavēšanās. Vairāk informācijas
📦 Uzmanību! Iespējama pasūtījumu kavēšanās. Vairāk informācijas
Latvia

PRIVĀTUMA POLITIKA

Sīkfailus vienmēr varat pārvaldīt šeit: Sīkdatņu iestatījumi.

 

Vispārīga informācija

Šajā Privātuma politikā mēs sniedzam obligāto informāciju par personas datu apstrādi, saskaņā ar Eiropas Savienības Vispārējā datu aizsardzības regulu Nr. 2016/679 (ES) (turpmāk tekstā – Regula), kas tiek veikta, kad jūs izmantojat mūsu tīmekļa vietni.

Datu pārvaldītājs, kas nosaka jūsu personas datu apstrādes mērķus un līdzekļus, ir SIA Lemona Latvija (Reģistrācijas Nr. 40003952958, juridiskā adrese: Krasta iela 105, Rīga, LV-1019, faktiskā adrese: Krasta iela 105, Rīga, LV-1019, Tālr .: +371 67605495 E-pasts: [email protected])

Ir svarīgi rūpīgi iepazīties ar mūsu privātuma politiku, jo tās noteikumi tiek piemēroti ik katru reizi, kad jūs iegādājāties preces mūsu tiešsaistes veikalā, apmeklējat mūsu vietni vai citādi to izmantojat. Lūdzam regulāri pārlasīt aktuālo šī dokumenta versiju, jo nākotnē tās saturs var mainīties.

Personas, kuras ir jaunākas par 14 gadiem, nedrīkst mūsu vietnē iesniegt nekādus personas datus. Ja jūs esat persona, kas ir jaunāka par 14 gadiem, pirms personas datu iesniegšanas mūsu vietnē jums jāsaņem jūsu vecāku vai citu likumīgo aizbildņu piekrišana.

Privātuma politikā izmantotie termini jāsaprot tā, kā tie ir definēti Regulā.

Turpmāk norādītā informācija ietver šādus datu apstrādes mērķus: (i) elektroniskā tirdzniecība; (ii) informatīvo vēstuļu sūtīšana un citi tiešā mārketinga pasākumi; (iii) darba kandidātu personas datu apstrāde un kandidātu datubāzes administrēšana; (iv) sūdzību, pieprasījumu vai pasūtījumu administrēšana; (v) saziņa pa e-pastu; vi) sīkdatņu izmantošana; vii) sociālo tīklu izmantošana; viii) videonovērošana. Šajā Privātuma politikā aprakstītas arī jūsu kā datu subjekta tiesības, datu sniegšana to saņēmējiem un citi personas datu apstrādes noteikumi, kas attiecas uz visiem personas datiem, kurus uzņēmums apstrādā iepriekš minētajos nolūkos.

 

Elektroniskā tirdzniecība

E-tirdzniecības mērķiem mēs apstrādāsim jūsu datus, kurus iesniegsiet reģistrācijas laikā, kā arī tos datus, kurus mēs saņemsim, kad jūs veiksiet preču iegādi, ieskaitot informāciju par jūsu iegādātajām precēm un ar maksājumiem saistītos datus. Ja reģistrācijas brīdī jūs neiesniegsiet savus personas datus, mēs nebūsim spējīgi identificēt jūs un pārdot jums preces.

Kad izveidojat savu kontu mūsu vietnē, lūdzu, norādiet šādus personas datus – vārdu, uzvārdu, lietotājvārdu, e-pasta adresi, paroli, tālruņa numuru. Ja pēc konta izveidošanas mūsu vietnē iegādājaties preces, lūdzam norādīt rēķina piegādes adresi un preču piegādes adresi vai norādīt preču saņemšanas vietu.

Papildus jūsu iesniegtajai informācijai mēs apstrādājam informāciju par mūsu vietnē iegādātajām precēm. Informācija par mūsu vietnes izmantošanu tiek ievākta, izmantojot sīkdatnes, un tālāk aprakstīta šajā politikā. Pēc tam, kad esat samaksājis par mūsu vietnē iegādātajām precēm, mēs arī saņemam ar maksājumu saistītos personas datus, ieskaitot konta numuru un maksājuma summu.

Šim nolūkam apstrādājamos jūsu personas datus mēs glabāsim ne ilgāk kā 10 gadus no pirkuma datuma, izņemot gadījumus, kad saskaņā ar likumā noteiktajām saistībām, piemēram, izpildot valsts institūciju norādījumus vai piedaloties juridiskos strīdos, jūsu personas dati būs jāapstrādā ilgāk par noteikto termiņu.

Jūsu personas datu apstrādes pamato3jums ir līguma izpilde vai pēc jūsu lūguma veiktas darbības pirms līguma noslēgšanas. Atsevišķu personas datu apstrādes darbību pamats var būt arī tiesību aktos noteikto saistību izpilde, piemēram, lai izpildītu nodokļu nomaksu reglamentējošo tiesību aktu noteiktās saistības.

 

Informatīvo vēstuļu sūtīšana un citi tiešā mārketinga pasākumi

Ja esat mūsu klients, esat abonējis informatīvās vēstules mūsu vietnē vai citā veidā izteicis savu vēlēšanos saņemt tiešā mārketinga materiālus, jūsu brīvprātīgi iesniegtie personas dati, tai skaitā jūsu e-pasta adrese un tālruņa numurs, tiks izmantoti, lai, izmantojot minēto kontaktinformāciju, kā arī izmantojot sociālos tīklus, mediju kanālus un citus līdzīgus elektronisko sakaru kanālus, varētu jums sniegt informāciju par precēm un pakalpojumiem, jaunumiem, akcijām, pasākumiem vai citu tiešā mārketinga informāciju.

Tiešais mārketings bez jūsu piekrišanas, izmantojot jūsu e-pastu, tiks veikts tikai tad, ja esat mūsu klients. Tiešais mārketings tiks īstenots, pamatojoties uz tiesību aktu piešķirtajām tiesībām.

Jūsu personas dati tiešā mārketinga nolūkos tiks apstrādāti 5 gadus no piekrišanas datuma vai attiecību izbeigšanas ar jums.

Ikvienā jums nosūtītajā e-pasta vēstulē tiks piedāvāta iespēja atteikties no tiešā mārketinga paziņojumiem. Jūs varat arī atteikties vai atcelt savu piekrišanu, sazinoties ar uzņēmumu, izmantojot tā kontaktinformāciju.

 

Darba kandidātu, kuri piedalās atlasē, personas datu apstrāde un kandidātu datubāzes administrēšana

Ja uz mūsu tīmekļa vietnē vai darbinieku atlasei un darba meklētājiem paredzētā specializētā tīmekļa vietnē publicētu sludinājumu par darbinieku atlasi uz konkrētu darbavietu esat nosūtījis savu CV (dzīves aprakstu), motivācijas vēstuli, rekomendācijas un/vai citi dokumentus vai datus, jūsu brīvprātīgi iesniegtie un citi turpmāk nosauktie personas dati tiks apstrādāti darbinieku atlases nolūkā.

Jūsu personas dati tiks apstrādāti līdz atlases procesa beigām, t. i., kad tiks nolemts pieņemt darbā konkrētu kandidātu, beigsies viņa izmēģinājuma periods vai tiks nolemts pabeigt atlasi, neizvēloties nevienu kandidātu. Šis periods nedrīkst pārsniegt 4 mēnešus. Pēc atlases beigām jūsu personas dati tiks iznīcināti, ja vien jūs neizteiksiet savu piekrišanu datu saglabāšanai turpmākajām atlasēm. Ja jūs piekrītat jūsu datu glabāšanai pēc atlases procesa beigām, informējiet mūs, e-pasta vēstulē nosūtot savus datus vai parakstot īpašu veidlapu tikšanās laikā. Ja jūs e-pasta vēstulē vai citā veidā dodat šādu piekrišanu, jūsu personas dati tiks glabāti 5 gadus, un, ja šajā laikā būs nepieciešams jauns darbinieks, ar jums sazināsies. Pēc 5 gadu termiņa jūsu personas dati tiks iznīcināti, ja neradīsies cits pamatojums to apstrādei.

Jūsu personas dati tiks apstrādāti, pamatojoties uz jūsu piekrišanu piedalīties atlasē un turpināt to glabāšanu, kā arī pamatojoties uz tiesību aktos paredzēto pienākumu un tiesību īstenošanu.

Ja brīvprātīgi iesniegsiet mums savus personas datus, kad mēs neesam izziņojuši atlasi, šos datus kandidātu datubāzes administrēšanas nolūkā mēs glabāsim 5 gadus.

Informējam, ka, izmantojot tiesības, ko piešķir tiesību akti, kas regulē personas datu aizsardzību, uzņēmums var sazināties ar jūsu iepriekšējiem darba devējiem un lūgt viņu viedokli par jūsu kvalifikāciju, profesionālajām prasmēm un lietišķajām īpašībām. Taču ar jūsu pašreizējo darba devēju nesazināsies bez skaidri izteiktas iepriekšējas jūsu piekrišanas.

 

Sūdzību, pieprasījumu vai pasūtījumu administrēšana

Ja jūs e-pastā, rakstiski vai citā veidā iesniedzat sūdzību, pretenziju, pieprasījumu vai pasūtījumu, jūsu brīvprātīgi iesniegtie personas dati tiks apstrādāti šīs sūdzības, pretenzijas, pieprasījuma vai pasūtījuma administrēšanas nolūkā.

Ja jūsu sūdzība vai pretenzija būs saistīta ar potenciāli iespējamu strīdu, iespējamu kaitējumu u.tml., kā arī, ja pasūtījuma izpildes gaitā radīsies līgumattiecības, jūsu personas dati var tikt glabāti ne ilgāk kā 10 gadus. Ja ar sūdzību vai pretenziju saistītie personas dati nebūs saistīti ar iespējamu strīdu, tie tiks iznīcināti īsākā laikā, kad šie dati vairs nebūs vajadzīgi šim nolūkam.

Jūsu personas datu apstrāde būs balstīta uz jūsu brīvas gribas izpausmi, t.i., piekrišanu, tomēr dažos gadījumos par sūdzības turpmākas glabāšanas pamatojumu var kļūt tiesību akts.

Uzņēmums neizmanto Klienta norādīto kontaktinformāciju mārketinga nolūkos.

 

Saziņa pa e-pastu

Saskaņā ar Regulu par personas datiem tiek uzskatīts e-pasta sarakstes saturs, pat ja sarakstās juridisko personu darbinieki. Ņemot to vērā, elektroniskās saziņas saturam, kā arī e-pasta adresēm tiek piemēroti Regulas obligātie noteikumi par personas datu apstrādi.

Jūsu personas datu apstrādes pamatojums ir jūsu brīvas gribas izpausme veikt saziņu pa e-pastu un tās laikā iesniegt konkrētus datus, t.i., piekrišanu. Turklāt datu apstrādes pamatojums var būt arī līguma izpilde un tiesību aktos noteikto pienākumu izpilde.

Jūsu e-pasta adrese, sarakstes saturs un saistītie dati tiks apstrādāti saskaņā ar proporcionalitātes principu. Šie dati vispirms būs redzami personai, ar kuru jūs tieši sazināsieties pa e-pastu. Tomēr dažos gadījumos jūsu saraksti var lasīt arī citi darbinieki, piemēram, iekšējās administrēšanas, tiesību aktu vai iekšējo noteikumu iespējamo pārkāpumu izmeklēšanas, darbinieka aizvietošanas un saistītiem mērķiem, un līdzīgās situācijās.

 

Sīkdatņu izmantošana

Sīkdatne (angl. Cookie) ir neliels fails, kas sastāv no burtiem un cipariem un tiek saglabāts jūsu pārlūkprogrammā vai jūsu datora cietajā diskā. Dažādiem mērķiem tiek izmantotas dažādas sīkdatnes. Sīkdatnes arī palīdz atšķirt jūs no citiem tīmekļa vietnes lietotājiem, tādējādi nodrošinot patīkamāku vietnes lietošanas pieredzi un ļaujot uzlabot vietni.

Lielākā daļa pārlūkprogrammu dod iespēju noraidīt visas sīkdatnes, bet dažās pārlūkprogrammās ir iespējams noraidīt tikai trešo pušu sīkdatnes. Jūs varat izmantot šīs iespējas. Taču ņemiet vērā, ka visu sīkdatņu bloķēšana nelabvēlīgi ietekmēs vietnes izmantošanu, un bez sīkdatnēm jūs nevarēsiet izmantot visus tīmekļa vietnē sniegtos pakalpojumus.

Mūsu vietnē tiek izmantotas šādas sīkdatnes:

 • darbību uzlabojošas (sesijas) sīkdatnes. Tās ir paredzētas tīmekļa vietnes darbības uzlabošanai un apkopo vispārīgu (anonīmu) informāciju par vietnes izmantošanu;
 • analītiskās (izsekošanas sīkdatnes no „Google Analytics”). Šīs sīkdatnes ļauj identificēt un uzskaitīt vietnes apmeklētājus, kā arī vērot, kā apmeklētāji pārvietojas vietnē, kad to izmanto. Tas palīdz uzlabot vietnes darbību, piemēram, nodrošināt, lai lietotāji varētu viegli atrast to, ko meklē. Šo sīkdatņu ievākto datu apstrādes pamatā ir piekrišana;
 • funkcionālās sīkdatnes. Šīs sīkdatnes izmanto vietnes apmeklētāju identificēšanai, kad viņi atkārtoti atgriežas vietnē. Tās dod iespēju piedāvāt vietnes apmeklētāju vajadzībām pielāgotu saturu sociālajos tīklos, saglabāt klientiem aktuālu informāciju. Šo sīkdatņu ievākto datu apstrādes pamatā ir klientu piekrišana;

Mūsu vietnē izmantoto sīkdatņu saraksts:

Nosaukums Sniedzējs Mērķis Derīguma Tips
9057525:state Livechat Lets Live sazināties internetā (LiveChat) pastāvīgs HTML
__lc_cid LiveChat Tas ir nepieciešams, lai tīmekļa tērzēšanas kastē funkciju funkcionalitāti. 2 gadi HTTP
__lc_cst LiveChat Tas ir nepieciešams, lai tīmekļa tērzēšanas kastē funkciju funkcionalitāti. 2 gadi HTTP
DRIVE_STREAM Google Ievietot video un audio saturu uz vietas, izmantojot Google disku. sesija HTTP
CONSENT [x2] Google Izmanto, lai noteiktu, vai apmeklētājs ir pieņēmusi mārketinga reklāmas sīkdatņu kategoriju. Šis sīkfails ir nepieciešams GDPR savieno vietā. 6106 dienas HTTP
__cfduid [x4] www.lemona.lt Izmantojot tīklā, CloudFlare nosaka uzticamu interneta satiksmes. 29 dienas HTTP
CookieConsent Cookiebot Veikali lietotāja cookie piekrišana stāvokļa pašreizējā domēna 1 gads HTTP
private_content_version www.lemona.lt Šis sīkfails ir nepieciešams kešatmiņas funkciju. Kešatmiņa tiek izmantots, lai optimizētu vietnes reakcijas laiks starp apmeklētāju un mājas lapā. Konteineri parasti saglabāti apmeklētāja pārlūkprogrammu. 10 gadu HTTP
JSESSIONID New Relic Ietaupa Valstis patērētājus visā lapu pieprasījumiem. sesija HTTP
events/1/NRJS-557c3e2d3e443519efc New Relic Gaida sesija Pixel
apollo-cache-persist www.lemona.lt Gaida pastāvīgs HTML
M2_VENIA_BROWSER_PERSISTENCE__cartId www.lemona.lt Gaida pastāvīgs HTML
M2_VENIA_BROWSER_PERSISTENCE__CategoryIdToLabelMap www.lemona.lt Gaida pastāvīgs HTML
M2_VENIA_BROWSER_PERSISTENCE__SearchNodeValueToAttributesMap www.lemona.lt Gaida pastāvīgs HTML
M2_VENIA_BROWSER_PERSISTENCE__urlResolver www.lemona.lt Gaida pastāvīgs HTML
@@lc_auth_token:9057525 Livechat Gaida pastāvīgs HTML
side_storage_9057525 Livechat Gaida pastāvīgs HTML
__lc2_cid Livechat Uztur unikāls ID katram līniju chat-box sesijā. Tas ļauj atbalsta vietni, lai redzētu iepriekšējos jautājumus un atkal uz iepriekšējo sponsors. 2 gadi HTTP
__lc2_cst Livechat Uztur unikāls ID katram līniju chat-box sesijā. Tas ļauj atbalsta vietni, lai redzētu iepriekšējos jautājumus un atkal uz iepriekšējo sponsors. 2 gadi HTTP
__oauth_redirect_detector LiveChat Ļauj vietnes apmeklētāji recoqnise optimizēt tērzēšanas kastes funkcionalitāti. 1 diena HTTP
__livechat Livechat Izmanto, lai paslēptu lietotāja personas pieteikumu LiveChat. 2 gadi HTTP
_livechat_has_visited Livechat Lets Live sazināties internetā (LiveChat) pastāvīgs HTML
NID Google Reģistrē unikālu ID, kas identificē lietotājs atgriežas ierīci. ID izmantoti mērķa reklāmām. Mēnesis 6 HTTP
_hjIncludedInPageviewSample Hotjar Nosaka, vai lietotāja navigācijas jāreģistrē noteiktā statistikas vieta turētāja. 1 diena HTTP
_hjIncludedInSessionSample Hotjar Saglabājiet par komandas vietnes darbību. Tas tiek izmantots iekšējai analīzei un optimizācijai. 1 diena HTTP
collect Google Izmanto, lai nosūtītu datus uz Google Analytics uz vietas ierīces un uzvedību. Video dažādas apmeklētāju iespējas un mārketinga kanāliem. sesija Pixel
_dc_gtm_UA-# Google Izmantojiet Google atzīmju pārvaldnieks kontrolēt skriptu tag Google Analytics iekraušanas. 1 diena HTTP
_ga Google Reģistrē unikālu ID, kas tiek izmantots, lai ģenerētu statistiku par to, kā apmeklētāji izmanto šo tīmekļa vietni. 2 gadi HTTP
_gat Google Izmantot Google Analytics, lai droseles pieprasījumu skaitu 1 diena HTTP
_gid Google Reģistrē unikālu ID, kas tiek izmantots, lai ģenerētu statistiku par to, kā apmeklētāji izmanto šo tīmekļa vietni. 1 diena HTTP
_hjAbsoluteSessionInProgress Hotjar Šis sīkfails tiek izmantota, lai saskaitīt, cik reizes vietā bija apmeklējuši dažādiem lietotājiem - tas tiek darīts uz apmeklētāju ID, lai apmeklētājs nesaņem reģistrēta divreiz. 1 diena HTTP
_hjFirstSeen Hotjar Šis sīkfails tiek izmantots, lai noteiktu, vai lietotājs apmeklē vietni, vai, ja tas ir jauns apmeklētājs vietā. 1 diena HTTP
_hjid Hotjar Iestata unikālo ID sesijas. Tas ļauj vietne iegūt datus par uzvedību apmeklētāju statistikas vajadzībām. 1 gads HTML
_hjRecordingLastActivity www.lemona.lt Iestata unikālo ID sesijas. Tas ļauj vietne iegūt datus par uzvedību apmeklētāju statistikas vajadzībām. sesija HTML
_hjTLDTest Hotjar Reģistrē statistikas datus par patērētāju uzvedību uz vietas. Izmanto iekšējo Analytics vietnes operators. sesija HTTP
hjViewportId www.lemona.lt Iestata unikālo ID sesijas. Tas ļauj vietne iegūt datus par uzvedību apmeklētāju statistikas vajadzībām. sesija HTML
soundestID omnisrc.com Šis sīkfails tiek izmantots, lai noteiktu, vai lietotājs apmeklē vietni, vai, ja tas ir jauns apmeklētājs vietā. sesija HTTP
soundest-views omnisnippet1.com Piešķir apmeklētājs ID - Tas ļauj tīmekļa vietni, lai identificētu konkrētus lietotājs apmeklē analīzes un statistikas ciparus. sesija HTTP
vuid Vimeo Apkopo datus par lietotāju apmeklējumu vietnes, piemēram, kuras lapas ir lasīt. 2 gadi HTTP
IDE Google Google izmanto DoubleClick vietu reģistrēt un ziņot par lietotāju darbības pēc apskatīšanas vai noklikšķinot uz vienas no reklāmdevēja reklāmām un reklāmu veiktspējas mērķus un nodrošinātu mērķtiecīgas reklāmas lietotājam. 1 gads HTTP
pagead/landing [x2] Google Apkopo datus par apmeklētāju uzvedību no vairākām vietām uz atbilstošākām reklāmām - Šī vietne arī ļauj ierobežot to, cik reižu tie parādīsies tajā pašā reklāmā. sesija Pixel
test_cookie Google Izmanto, lai pārbaudītu lietotāja pārlūkprogramma atbalsta sīkdatnes. 1 diena HTTP
fr Facebook Facebook izmanto, lai sniegtu reklāmas produktu, piemēram, reāllaika cenu trešo personu reklāmdevējiem. 3 mēneši HTTP
tr Facebook Facebook izmanto, lai sniegtu reklāmas produktu, piemēram, reāllaika cenu trešo personu reklāmdevējiem. sesija Pixel
ads/ga-audiences Google Izmantojiet Google AdWords atkārtoti iesaistīt apmeklētājus, kuri pārvērst klientiem, balstoties uz apmeklētāja tiešsaistes uzvedību visā vietās. sesija Pixel
_fbp Facebook Facebook izmanto, lai sniegtu reklāmas produktu, piemēram, reāllaika cenu trešo personu reklāmdevējiem. 3 mēneši HTTP
_gcl_au Google Tag Manager Izmanto, lai eksperimentētu ar Google AdSense reklāmas efektivitāti visās vietnēs, izmantojot savus pakalpojumus. 3 mēneši HTTP
_hjRecordingEnabled www.lemona.lt Šis sīkfails tiek izmantots, lai noteiktu apmeklētāju un optimizētu atbilstību reklāmas savākšanas apmeklētāju datu no vairākām vietām, - šo tūristu datu apmaiņu parasti pieejamo trešo personu datu centra vai uz reklāmu apmaiņu. sesija HTML
omnisendAnonymousID omnisrc.com To izmanto, lai šifrētu un apmeklētāju informāciju - tas ir nepieciešams, lai no lietotāja datu drošību. 1 gads HTTP
omnisendSessionID omnisrc.com Iestata unikālo ID sesijas. Tas ļauj vietne iegūt datus par uzvedību apmeklētāju statistikas vajadzībām. 1 diena HTTP
REST/webTracking/v1/event Omnisend Pasākumi mājas mārketinga efektivitāti. Cepumi tiek izmantota, lai noteiktu maiņas kursu mājas lapas mārketinga un atbildēt uz tālruni. sesija Pixel
VISITOR_INFO1_LIVE YouTube Cut pasākums patērētāju joslas platums vietnes ar iebūvētu YouTube video. 179 dienas HTTP
YSC YouTube Reģistrē unikālu ID, lai saglabātu statistiku par to, kas video no YouTube lietotājs skatījis. sesija HTTP
yt.innertube::nextId YouTube Reģistrē unikālu ID, lai saglabātu statistiku par to, kas video no YouTube lietotājs skatījis. pastāvīgs HTML
yt.innertube::requests YouTube Reģistrē unikālu ID, lai saglabātu statistiku par to, kas video no YouTube lietotājs skatījis. pastāvīgs HTML
yt-remote-cast-installed YouTube Veikals lietotājs pieprasa video atskaņotājs, izmantojot iegulto YouTube video sesija HTML
yt-remote-connected-devices YouTube Veikals lietotājs pieprasa video atskaņotājs, izmantojot iegulto YouTube video pastāvīgs HTML
yt-remote-device-id YouTube Veikals lietotājs pieprasa video atskaņotājs, izmantojot iegulto YouTube video pastāvīgs HTML
yt-remote-fast-check-period YouTube Veikals lietotājs pieprasa video atskaņotājs, izmantojot iegulto YouTube video sesija HTML
yt-remote-session-app YouTube Veikals lietotājs pieprasa video atskaņotājs, izmantojot iegulto YouTube video sesija HTML
yt-remote-session-name YouTube Veikals lietotājs pieprasa video atskaņotājs, izmantojot iegulto YouTube video sesija HTML

 

Kā pārvaldīt un izdzēst sīkdatnes

Lielākā daļa pārlūkprogrammu ir iestatītas, lai automātiski pieņemtu sīkdatnes. Zinot informāciju par to, kā un kāpēc tās tiek izmantotas, jūs varat izlemt, vai sīkdatnes atstāt vai arī izslēgt pārlūkprogrammā. Lielākā daļa pārlūkprogrammu dod iespēju pārvaldīt savas sīkdatnes, izmantojot to iestatījumu opcijas. Ja nevēlaties pieņemt sīkdatnes, savā pārlūkprogrammā varat izvēlēties iestatījumu nepieņemt visas sīkdatnes vai sūtīt brīdinājumu, kad tiek izveidota sīkdatne.

Sīkfailus vienmēr varat pārvaldīt šeit: Sīkdatņu iestatījumi.

Lai uzzinātu vairāk par sīkdatņu pārvaldīšanu, apmeklējiet: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

Mēs vēlamies brīdināt, ka, atsakoties no sīkdatnēm, jūs varat zaudēt piekļuvi dažām funkcijām. Ja nevēlaties saņemt sīkdatnes, varat iestatīt pārlūkprogrammu, lai tā noraida visas sīkdatnes vai sūta brīdinājumu, kad tiek izveidota sīkdatne.

Papildus Datu pārvaldītāja sīkdatņu izmantošanai mūsu vietnē var būt atļauts konkrētām trešajām pusēm identificēt sīkdatnes jūsu datorā un piekļūt tām. Tādā gadījumā uz sīkdatņu izmantošanu tiek attiecināti trešo pušu privātuma noteikumi.

 

Sociālo tīklu izmantošana

Visu informāciju, kuru sniegsiet sociālajiem medijiem (ieskaitot paziņojumus, lauku „Like” un „Follow” lietošanu un citu komunikāciju), kontrolē sociālā tīkla pārvaldītājs.

Šobrīd mūsu vietnei ir konts uz sociālajā tīklā „Facebook”, kura privātuma paziņojums ir pieejams šajā adfresē: https://www.facebook.com/privacy/explanation;

Iesakām izlasīt trešo pušu paziņojumus par privātumu un tieši sazināties ar pakalpojumu sniedzējiem, ja jums rodas jebkādi jautājumi par to, kā viņi izmanto jūsu personas datus.

 

Videonovērošana

Uzņēmums veic videonovērošanu telpās un teritorijā to tuvumā, lai nodrošinātu īpašuma un personu drošību. Videonovērošana tiek veikta, pamatojoties uz likumīgām interesēm. Video ieraksti tiek glabāti līdz 15 dienām. Par uzņēmuma veikto videonovērošanu informē īpašas brīdinājuma zīmes.

 

Personas datu nodošana datu saņēmējiem

Jūsu personas dati var tikt nodoti:

 • IT, servera, pasta, arhivēšanas, mārketinga, grāmatvedības, pasta un kurjeru pakalpojumu sniedzējiem;
 • notāriem, tiesu izpildītājiem, advokātiem, konsultantiem, auditoriem, parādu piedziņas uzņēmumiem;
 • tiesībaizsardzības un uzraudzības institūcijām, tiesai, citām strīdu izšķiršanas institūcijām;
 • potenciālajiem vai esošajiem mūsu uzņēmuma vai tā daļas pārņēmējiem vai to pilnvarotajiem konsultantiem vai personām.

 

Kādi ir personas datu aizsardzības principi, kurus mēs ievērojam?

Vācot un izmantojot jūsu iesniegtos un no citiem avotiem saņemtos jūsu personas datus, mēs ievērojam šādus principus:

 • jūsu personas dati tiek apstrādāti likumīgi, taisnīgi un pārredzami (likumības, godīguma un pārredzamības princips);
 • jūsu personas dati tiek vākti noteiktiem, skaidri definētiem un likumīgiem nolūkiem, un turpmāk tie netiks apstrādāti tādā veidā, kas nav savienojams ar šiem mērķiem (mērķa ierobežojuma princips);
 • jūsu personas dati ir adekvāti, piemēroti un tikai tādi, kuri nepieciešami, lai sasniegtu mērķus, kuriem tie tiek apstrādāti (datu minimizācijas princips);
 • apstrādātie personas dati ir precīzi un nepieciešamības gadījumā atjaunināti (precizitātes princips);
 • jūsu personas dati tiek glabāti tādā formā, lai datu subjektu identitāti varētu identificēt ne ilgāk, kā tas ir nepieciešams nolūkiem, kādiem personas dati tiek apstrādāti (uzglabāšanas ilguma ierobežošanas princips);
 • jūsu personas dati tiek apstrādāti tādā veidā, lai ar atbilstošiem tehniskiem vai organizatoriskiem pasākumiem nodrošinātu pienācīgu personas datu drošību, tai skaitā aizsardzību pret neatļautu vai nelikumīgu datu apstrādi, kā arī pret nejaušu zaudēšanu, iznīcināšanu vai sabojāšanu (integritātes un konfidencialitātes princips).

 

Datu subjektu tiesību īstenošana

Informējam, ka jums ir šādas datu subjekta tiesības: tiesības piekļūt jūsu datiem un zināt, kā tie tiek apstrādāti; tiesības pieprasīt labot vai – atkarībā no personas datu apstrādes mērķiem – papildināt personas nepilnīgos personas datus; tiesības pieprasīt iznīcināt jūsu datus vai apturēt jūsu datu apstrādi (izņemot glabāšanu); tiesības pieprasīt ierobežot jūsu personas datu apstrādi; tiesības uz datu pārnesamību; tiesības iesniegt sūdzību Valsts datu inspekcijai; tiesības atsaukt savu piekrišanu un nepiekrist personas datu apstrādei.

Lai būtu iespējams īstenot jūsu datu subjektu tiesības, ir nepieciešams noteikt jūsu identitāti. Ja netiks noteikta jūsu identitāte, nebūs iespējams pārliecināties, vai ar mums patiešām sazinās tā persona, kuras personas dati tiek apstrādāti, tāpēc nebūs iespējams īstenot jūsu tiesības.

Mēs varam atteikties izskatīt jūsu pieprasījumu par tiesību īstenošanu vai pieprasīt par to attiecīgu samaksu, ja pieprasījums ir acīmredzami nepamatots vai pārmērīgs, kā arī citos tiesību aktos paredzētajos gadījumos.

Ja vēlaties īstenot savas datu subjekta tiesības vai jums rodas jebkādi jautājumi par jūsu personas datu apstrādi, lūdzam sazināties ar mums, izmantojot šo kontaktinformāciju: [email protected] vai iesniegt/nosūtīt uz uzņēmuma adresi, kura norādīta šīs politikas sākumā.


Mēs sameklēsim risinājumu katram klientam!

Mēs piedāvājam plašu preču sortimentu mūsu internetveikalā. Nevarat sameklēt īsto risinājumu vai ir citi jautājumi? Sazinieties ar mums!


Kontakti fiziskām personām

+371 6760 5495 vai [email protected]

Kontakti juridiskām personām

[email protected]